روش های ارسال

سرعت خوبتر رو تجربه کن

روشهای ارسال

تمامی سفارشات کاربران محترم فروشگاه اینترنتی خوب تر میتواند براساس انتخاب آنها به یکی از روشهای زیر ارسال گردد.

1-پیک خوب تر

2-پست سفارشی

3-پست پیشتاز

4- باربری

 

1-پیک خوبتر

این شیوه فقط در محدوده شهر تهران قابل استفاده می باشد و برای کلیه کاربران رایگان است. در صورتیکه پرداخت به صورت آنلاین (درگاه بانکی ) انجام شده باشد و شیوه ارسال پیک خوبتر انتخاب شود ، سفارش طی یک روز کاری بدست مشتری خواهد رسید.

2-پست سفارشی

تمام کاربران گرامی فروشگاه اینترنتی خوبتر، اعم از تهران و شهرهای دیگر، می توانند این شیوه را انتخاب نمایند.  ارسال براساس این گزینه بین سه تا هفت روز به طول خواهد انجامید.هزینه ارسال این شیوه به صورتحساب کاربر اضافه می گردد.

3-پست پیشتاز

براساس این شیوه سفارشات کاربران بین 24 تا 72 ساعت تحویل خواهدشد.هزینه ارسال این شیوه به صورتحساب کاربر اضافه میگردد.

4- باربری 

این گزینه صرفا برای کاربران شهرستانی قابل استفاده است . پس از انتخاب این گزینه توسط کاربر، همکاران واحد پردازش برای تعیین نوع باربری با کاربر تماس خواهند گرفت .این گزینه شامل دو بخش می باشد.

1.حمل شهری (از انبارفروشگاه اینترنتی خوبتر تا باربری )

2. حمل بین شهری (توسط باربری از تهران به مقصد مورد نظرکاربر)

هزینه حمل شهری رایگان است و توسط پیک خوبتر در محدوده شهر تهران انجام خواهد شد . هزینه حمل بین شهری براساس تعرفه های شرکتهای باربری تعیین و به عهده کاربر است (پس کرایه خواهد شد). بدیهی است کلیه مسئولیت حمل بار از محل باربری تا مقصد به عهده خود کاربر است و مسئولیتی از این حیث متوجه فروشگاه اینترنتی خوبتر نخواهد بود.

 

 

X